‘Het publiek de mogelijkheid bieden om na een concert- of voorstellingsbezoek met het gevoel van een cadeau naar huis te laten gaan is het hoogste dat je als uitvoerend kunstenaar, maker, programmeur of producent kunt bereiken. Dat is waar je het voor doet ook al ben je daar tijdens het maakproces en de uitvoering niet mee bezig’.

Arvo Pärt, Passio

Een multidisciplinaire muziektheater voorstelling

Voi-Z werkt aan een theatrale uitvoering van de Passio Domini Nostri Jesu Christi secundum Joannem van componist Arvo Pärt die als een juweel omvat wordt door werken van videokunstenaar Bill Viola, uit de cyclus Five Angels for the Millennium en 12 portret-maskers, gebaseerd op en gekozen uit de serie Jesus Serene en Jesus Grizzly van Marlene Dumas.

De tekst van de Evangelisten uit de Johannes Passie, getoonzet door Pärt, wordt zichtbaar gemaakt door woordeuritmie. De voor de kruisiging meest belangrijke apostel Judas Iscariot, niet genoemd in de Johannes Passie zal door Butoh danser Nobuoshi Asai worden vertolkt.

Concept

De Johannes Passie op de prachtige muziek van Arvo Pärt, vormt de basis voor de voorstelling. Het lijdensverhaal volgens de evangelist Johannes en de compositie van Arvo Pärt zijn dan ook bepalend voor de verhalende, thematische en muzikale structuur van de voorstelling, maar ook voor de ontwikkeling van de choreografieën voor de euritmie en Butoh dans.De specifieke bewegingskunst woord-euritmie, verbeeldt de verhalende teksten van de evangelisten (Pärt schreef deze partij voor vier stemmen) in een toneelbeeld waar de twaalf portretmaskers van Marlene Dumas uit de serie Jesus Serene als de twaalf apostelen worden weergegeven. Het koor en de solisten worden niet door dansers versterkt en behouden zou hun solistische rol als personages in de voorstelling. Butoh danser Asai ontwikkelt een choreografie vanuit de apostel figuur Judas, gebruikmakend van de portret-maskers van Dumas, in de ontmoeting met het ‘aangezicht’ van die maskers. Daarnaast zullen de videobeelden van Bill Viola’s Departing Angel uit de serie Five Angels for the Millennium een belangrijke inhoudelijke dimensie toevoegen aan de voorstelling. Viola’s langzaam narratieve beweging van een man die langzaam opstijgt uit het water staat symbool voor de opstanding van de Christus aan het einde van het lijdensverhaal zoals door Arvo Pärt getoonzet.

De enscenering van het lijdensverhaal geeft met de grote thema’s van de mysterieuze tegenstelling tussen het Koninkrijk Gods en de aardse realiteit (de kern van Jezus’ boodschap), opoffering (Jezus’ worsteling met zijn vrijwillige onderwerping aan de Vader), machtswellust en godsdienstwaan (het optreden van de Hogepriesters), bestuurlijke en juridische lafheid (Pilatus als rechter zonder principes en het onrecht dat daaruit voortvloeit), onwetendheid (het volk, even gefascineerd door Jezus’ boodschap als manipuleerbaar door de machthebbers), domheid (het gedrag van de Romeinse soldaten, die de executie voltrekken) en natuurlijk het onnoembare lijden waaraan Jezus wordt blootgesteld, voor de toeschouwer de herkenbare (achter)grondstructuur van de voorstelling.


De muzikale uitvoering van de Passio wordt gespeeld op oude muziekinstrumenten met een orgel in de z.g. middentoonstemming. Arvo Pärt heeft hiervoor speciaal zijn toestemming gegeven. Deze instrumenten hebben een zachtere en meer omfloerste klank en passen beter bij het Johannes Evangelie zoals Pärt dat getoonzet heeft. De Passie zal worden uitgevoerd door Musica Poetica o.l.v. de dirigent, klavecinist en barokspecialist Jörn Boysen. De zangpartijen worden vertolkt door o.a het inmiddels beroemde Gesualdo Consort Amsterdam.

Pärt schreef zijn Passio vanuit het ritme van de taal. Als specialist in de theorie en uitvoeringspraktijk van oude muziek werkt Jörn Boysen met lengte, dynamiek en lettergrepen als muzikaal uitgangspunt voor Pärt’s partituur. Nadat Boysen een paar gezongen voorbeelden gaf zei Pärt er zeker van te zijn ‘dat hij de goede weg zou vinden’.

Een belangrijke, nieuwe thematische invalshoek wordt ingegeven door een nieuwe visie op de rol van Judas als Jezus’ verrader, die in de voorstelling niet zozeer zal worden neergezet als een misdadige opportunist en hypocriet, maar als een ingewijde medestander van Jezus, die zichzelf ten behoeve van een hoger doel opoffert om de historisch noodzakelijke, kwade rol op zich te nemen in de voltrekking van Jezus’ lot. Judas wordt daarmee de wegbereider voor de verrijzenis van Jezus Christus als hoger geestelijk wezen. Het ‘verraad’ van Judas vindt in de tekst van het Johannes evangelie zijn echo in de tekst van het volk, als het om de kruisdood van Jezus schreeuwt.

De visie van jongeren, op het verraad van de ingewijde medestander Judas en het verraad aan jonge mensen die in de geschiedenis en ook nu als b.v. (kind)soldaat worden ingezet om zo als onwetende ‘pilatussen’ dood en te verderf zaaien, aangevoerd door de machtswellustige en door godsdienstwaan bevangen ‘hogepriesters’, zullen in een door Michael de Roo te maken soundscape een brug slaan tussen de gebeurtenissen in Golgotha en het nu, samen met de Butoh choreografie van Nobuyoshi Asai.

“Ze stond vlak voor me [...] Als ik mijn camera zou opheffen, zo voelde ik, zou het meisje zich uit de voeten maken. Ik rende weg en maakte pas op twintig meter afstand rechtsomkeert. Groothoeklens eraf en telelens erop. Pats! Pats!” Een beschrijving van fotograaf Bert Verhoeff in Het Vrije Volk bij een beeld dat het verraad en de opstand van jonge mensen zo treffend weergeeft. Deze foto en vele andere beelden, de tekst uit het Johannes Evangelie en diverse actuele gebeurtenissen in de wereld, de directe omgeving en mogelijk zelfs eigen ervaringen, zijn inspiratiebronnen om met de jongeren van de Young Ones uit Zwolle in een serie workshops hún visie op het verraad van Judas en de verstrekkende gevolgen ook voor onze tijd, als door een telelens weer te geven in taal (soundcape) en beeld.

Door de bewegingskunst die ook bekend staat als woordeuritmie, in combinatie met de specifiek muzikale uitwerking van de tekst van de Evangelisten, zal net als bij het werk van Viola het woord in een langzaam verhalende en abstracte beweging weergegeven worden.

Butoh, de dans van de duisternis is in Japan ontstaan nadat Hiroshima door de atoombom werd getroffen. Butoh danser Nobuyoshi Asai zal in het decor van twaalf protretten uit de serie Jesus Serene en Jesus Grizzly, geschilderd door Marlene Dumas, de symbolische figuur van Judas Iskarioth vormgeven.

Beeldend kunstenaars werken mee aan de Johannes Passie
I use slow motion so that I can see more deeply into my fabric of space and time, and especially, our souls. Bill Viola

Bill Viola is misschien wel de meest vooraanstaande videokunstenaar in de wereld. Zijn werk, dat over de hele wereld in musea wordt vertoond omschrijft hij zelf als een ‘langzaam narratieve beweging van het beeld’. Bill Viola stelde voor Departing Angel aan de Passio toe te voegen aan deze Johannes Passie. Zelden wordt het werk van Viola in het theater vertoond. Passio biedt een unieke kans Viola's werk in een nieuwe omgeving als onderdeel van deze muziektheaterproductie te ervaren.

Marlene Dumas: ‘Ik denk niet lineair. Net als mijn gedachten lijken mijn thema’s zichzelf soms te hebben uitgeput en dus te zijn verdwenen, maar dan duiken ze jaren later toch weer op, op bijna dezelfde manier’. In Jesus Serene moesten de gelaatsuitdrukkingen van Jezus een fysieke afwezigheid suggereren. ‘Ik ben niet meer van deze wereld en ik interesseer me niet voor de fysieke sensualiteit, alleen voor de geestelijke sensualiteit’. Samen met haar zoeken wij tijdens de onderzoeksperiode naar de juiste vorm voor het gebruik van de gekozen gelaatsuitdrukkingen als masker voor de bewegingskunstenaars.

Nieuws


06-03-2015

Maquette Passio

6 maart. Met Marlene Dumas gesproken over het ophangen van de portretten uit Jesus Serene en Jesus Grizzly als maskers en decor voor de Passio van Arvo Pärt. We gaan binnenkort een paar proeven maken en in het theater bekijken.

10-03-2015

Website

Vanaf heden is de nieuwe site van Voi-Z gelanceerd. Voi-Z is de roepnaam die door algemeen directeur Michael de Roo is overgenomen van de succesvolle maar wegbezuinigde Stichting Nederlands KamerOpera Festival. Michael de Roo was daar directeur / programmeur. Voi is het Italiaanse woord voor u of jij in de gebiedende wijs, en de Z staat voor de buZZ die st. Md aRt Productions

met haar nieuwe producties wil genereren. De klank van Voi-Z doet natuurlijk aan het Engelse woord voor stem denken.
Voi-Z maakt multidisciplinaire theater- en muziektheater producties vanuit een spiritueel of maatschappelijk thema. Alle producties worden gemaakt voor de publieke ruimte.

Speeldata

Under construction

Artiesten

Arvo Pärt

Componist

Arvo Pärt (1935) behoeft nauwelijks nog een introductie. De Estse componist Arvo Pärt behoort tot de meest bekende hedendaagse componisten voor sacrale muziek. Ten tijde van onze premiere in september 2015 wordt hij 80 jaar en reist en componeert noch volop. Passio, het Johannes Evangelie, componeerde hij in opdracht van de Bayrischer Rundfunk. Hij schreef dit werk, inmiddels over de hele wereld bekend, in de door hem uitgevonden ‘tintinnabuli’ compositie stijl. Zijn werken hebben vaak een meditatief tempo en een minimalistische benadering. Zeer welluidende muziek voor een breed publiek!

http://www.universaledition.com/Arvo-Paert/composers-and-works/composer/534

Bill Viola

Video kunstenaar

Foto: theguardian.com

Bill Viola behoort tot de meest bekende videokunstenaars in de wereld. Zijn werk wordt voortdurend over de hele wereld tentoongesteld. Uit een interview met Bill Viola voor de tentoonstelling in de Gasometer in Oberhausen:
‘Images had always a special place as a kind of intermediate zone between the deep feelings that we have as human beings of being in the inner and the external world. So art in general is about bringing what is in you in some metaphysical spiritual dimension into the world in some tangible physical way that others can experience. That is the connection with for instance the work Five Angels’.
www.billviola.com

Nobuyoshi Asai

Butoh performer

Directed, Choreographed ,Designed and Dancer

PROFESSIONAL EXPERIENCE

2013 Freelance dancer/choreographer/stage & costume designer, France

2012 Artistic residence at Batsheva Dance Company, Israël (through Japanese Government Overseas Study Program for Artist)

2006-2011 Dancer at butoh company Sankai Juku, Japan,

2005 Dancer at butoh company Dairakudakan, Japan

2004-2006 Founding member, choreographer and dancer at Sudbury306 Dance Company, Japan

2002-2005 Founder, choreographer and dancer at Tohryu Ippa Dance Company, Japan

2001 Dancer at Alvin Ailey American Dance Theater

before 2001 Street dance, Japan

AWARDS

- Special Prize for visual arts and performing arts at Arte Laguna - 7th International Art Prize, Venice, 2013 - Japanese Government Overseas Study Program for Artists, 2011 - Grants for Overseas Study Pola Art Foundation, 2010 - The 6th Asahi Performing Arts Prize, 2006 - The Prize of Kirin Dance Support, 2006 - First Prize at World Hip-Hop Championship, 2002

About

At his young age Nobuyoshi Asai started practicing street dance in Japan and at an international level. Wishing to search deeper into dance that expresses collective human issues, he joined for a year the Alvin Ailey American Dance Theatre in New York. Back in Japan, he created his own company, Sudbury306, where young artists joined their creative researches giving international performances. In order to go deeper into movement demanding a complex and profound interior approach, he joined the Japanese butoh company Dairakudakan on 2005, before becoming permanent dancer at the butoh company Sankai Juku with whom he gave performances all over the world. In parallel, on 2011, the Pola Art Foundation provided him grants to pursue his choreographic and artistic researches in Berlin, so as to weave links between japanese cultural background and occidental contemporary creative movements. The following year, he obtained the Japanese Governement Study program for Artists and spent a year in Tel Aviv, attached at the Batsheva Company and also collaborating with the alternative artistic environment of Clipa Theater. Striving to embrace a freelance career - in ordrer to explore further more dance, choreography but also collaborations/creations on photography and plastic arts.

Gesualdo Consort Amsterdam

Kamerkoor

Het Gesualdo Consort Amsterdam, o.l.v. Harry van der Kamp is een wereldwijd bekend kamerkoor mede door de realisatie van Het Sweelinck Monument, een CD collectie van de complete vocale werken van deze Nederlandse componist (1562-1621).

Het Gesualdo Consort nam onlangs ook de madrigalen van Hindemith op in Duitsland. Deze CD zal binnenkort verschijnen. Het Gesualdo Consort Amsterdam treedt buiten Nederland regelmatig op in Europa en Noord-Amerika.
www.gesualdoconsort.nl

Musica Poëtica en Jörn Boysen

Dirigent, klavecinist en specialist oude muziek

Foto: Cavo-Challenge Records

De klavecinist en dirigent Jörn Boysen studeerde o.a. bij Tini Mathot en Ton Koopman in Den Haag. Tijdens zijn studietijd richtte hij het orkest Musica Poetica op. Als dirigent, solist en continuospeler trad hij op in Duitsland, Frankrijk en Nederland.

Hij was te gast bij belangrijke festivals zoals het Festival Mitte Europa, de Göttinger Händel Festspielen, het Delft Chamber Music Festival, Itinéraire Baroque en het Utrecht Festival Oude Muziek. Boysen musiceerde met Alina Ibragimova en Liza Ferschtman en werkt regelmatig met Johannette Zomer (Tulipa Consort) en Antoinette Lohmann (Furor Musicus). In 2012 was Boysen muzikaal leider van Opéra Mosset in Frankrijk.

Voor deze productie arrangeerde hij La Belle Hélène van J. Offenbach voor salonorkest. Hij dirigeerde producties bij het Onafhankelijk Toneel in Rotterdam (Orfeo Intermezzi, 2005) en de Utrechtse Spelen (Molière's/Charpentier's Le Malade Imaginaire, 2009 en 2011). Naast muziek voor deze productie componeerde hij instrumentale en vocale werken, waaronder een verzameling van liederen en een completering van de Markuspassie van Bach. Boysen’s werken werden onder andere uitgevoerd door het Residentie Orkest en solisten van de Berliner Philharmoniker.
www.musicapoetica.info

Gia van den Akker

Bewegingskunstenaar / euritmiste

Gia van den Akker studeerde euritmie in Den Haag van 1982 tot 1986 bij Werner Barfod. Verdere studie bij Else Klink in Stuttgart en bij Elena Zuccoli in Dornach. Daarnaast bezocht zij workshops o.a. in improvisatie, werken met maskers. Gia maakte deel uit van het Nederlands Eurythmie Ensemble en het Else Klink Ensemble. Van 1992 tot 1995 woonde en werkte zij in Kassel in Duitsland en was met het ‘Tierkreis-projekt’ (muziek van Karlheinz Stockhausen) vertegenwoordigd in het programma van Documenta IX. Gia gaf les als gastdocente aan verschillende kunstopleidingen o.a. de mimeschool in Amsterdam en de Alanus Hochschule in Alfter, Duistland. Van 1995 tot en met 2007 was zij vaste medewerker aan de Euritmie Academie Den Haag.

In 2007 is zij naar Incisa Scapaccino in Noord-Italië verhuisd, waar zij een werkplaats voor euritmie heeft geopend: ‘la fabbrica’. Ze deed haar Master podiumeuritmie in de Alanus Hochschule (2008-2010). Als gastdocente geeft Gia van den Akker les in Den Haag, Witten-Annen, Alfter, Turijn en bij Impulse Eurythmy, een internationale opleiding (USA, Zuid-Amerika, Dornach).
www.giavandenakker.com

Henk van der Geest

lichtontwerp

Sinds 1982 werkt Henk van der Geest als zelfstandig lichtontwerper, eerst in de theaters maar daarna ontwikkelde hij zich ook daarbuiten. Licht in de architectuur, voor tentoonstellingen en inmiddels ook in de openbare ruimte. Enkele jaren geleden startte hij het instituut Lichtontwerpen, iLo, een initiatief waarmee hij de artistieke ontwikkeling van het vak wil ondersteunen. Jonge lichtontwerpers krijgen daarbij coaching op hun eigen werk van professionals en peer to peer reviews van mede deelnemers. Henk van der Geest heeft opdrachten in een brede sector en beschouwt het theater nog steeds als zijn muze.

http://www.henkvandergeest.nl/

Fondsen

Blog

Producent

Michael de Roo

Beeld:

 

Michael de Roo studeerde slagwerk en compositie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Tijdens en na een podiumcarrière die 25 jaar duurde produceerde en programmeerde Michael de Roo voorstellingen over de hele wereld met o.a Circle Percussion, het Nederlands Dans Theater en Jiri Kylian, De Kirov Opera met Valery Gergiev, Neue Oper Wien en de Japanse groep Kodo. Hij programmeerde en produceerde producties voor het Holland Festival (Vertrouw nooit een Trol –Peter Maxwell Davies) en opende het Holland Festival 1988 met de productie Kaguyahime, een coproductie van Circle Percussion – een ensemble dat door hem in 1973 was opgericht en nog steeds werkzaam is - en het Nederlands Dans Theater. Van 1992 t/m 1995 was hij zakelijk directeur van het Nederlands Dans Theater. Hij dirigeerde Kaguyahime en andere voorstellingen in o.a. Parijs (Bastille en Palais Garnier), Montreal, Amsterdam, Buenos Aires, Praag en diverse steden in Duitsland. Als uitvoerend musicus trad hij op in binnen- en buitenland en toerde o.a.

met Steve Reich, Reinbert de Leeuw, Martha Argerich en Steven Bishop Kovachevitch (Bartók sonate voor 2 piano’s en slagwerk), danseres Kei Takei, de Japanse groep Kodo en slagwerkers van de Berliner Philharmoniker. Hij gaf les aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, het Conservatorium Amsterdam, het Utrechts Conservatorium en de Toho Gakuen school of Music in Tokio. Met choreograaf en danseres Kei Takei gaf hij diverse masterclasses op de Simon Frazer University in Vancouver. Ook gaf hij masterclasses in Japan op Sado Island aan de Kodo drummers.

Van 2000 t/m oktober 2008 was hij directeur / programmeur van Theater Zwembad De Regentes. Hij verbouwde het voormalige zwembad tot theater en wist het een eigen culturele signatuur in Den Haag te geven. Na enkele jaren opbouw programmeerde hij in De Regentes zo’n 300 voorstellingen per seizoen, verdeeld over 3 zalen. Van september 2008 t/m december 2012 was hij directeur / programmeur van het Nederlands KamerOpera Festival in Zwolle. Na een zeer succesvolle aflevering in 2011, met een verdubbeling van het bezoekersaantal en een paar succesvolle coproducties die ook internationaal veel succes oogstten, werd het festival helaas wegbezuinigd.

Hij bekleedt op dit moment bestuursfuncties bij het Collectief 33 1/3 (voorzitter) en bij Silbersee, voorheen VocaalLAB (bestuurslid). In 2015 dirigeert hij opnieuw in Kaguyahime in Montreal en werkt in Japan samen met Kodo. Op dit moment werk hij aan de realisatie van de productie PASSIO, met kunstenaars Bill Viola en Marlene Dumas, Muziek van Arvo Pärt uitgevoerd door Musica Poetica o.l.v Jörn Boysen en het Gesualdo Consort Amsterdam, het Nederlands Kamerkoor en een internatonale cast van bewegingskunstenaars / euritmisten. Première 22 maart 2016, Theater de Spiegel in Zwolle.

Contact

Voi-Z

Voi-Z is de roepnaam van Stichting
Md aRt Productions

ADRES:
Nobelstraat 14, 2513 BD Den Haag

Telefoon: 065 3339666

Bestuur

Oscar Wibaut - voorzitter
Vera Yanovshtchinsky - secretaris
Robert Bolleurs - penningmeester

Michael de Roo

Telefoon:
070-2130069
065-3339666

Email:
info@voi-z.nl

Stichting Md aRt Productions / Voi-z voldoet aan de Governance Code Cultuur